KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

VOŠ a SOŠ Březnice již podesáté pořádala Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

19/06/21

VOŠ a SOŠ Březnice pořádala od listopadu 2020 do března 2021 Kurz pro výkon obecných zemědělských činností, který byl zakončen závěrečnými zkouškami (z důvodu epidemiologických opatření) až 22. května 2021. Dvanáct přihlášených účastníků absolvovalo v podzimním období roku 2020 a v předjaří roku 2021 celkem 120 hodin přednášek. Zbývající část do celkového počtu 300 hodin činilo samostudium a […]

VOŠ a SOŠ Březnice pořádala od listopadu 2020 do března 2021 Kurz pro výkon obecných zemědělských činností, který byl zakončen závěrečnými zkouškami (z důvodu epidemiologických opatření) až 22. května 2021.

Dvanáct přihlášených účastníků absolvovalo v podzimním období roku 2020 a v předjaří roku 2021 celkem 120 hodin přednášek. Zbývající část do celkového počtu 300 hodin činilo samostudium a praxe vykonávaná na zvolených farmách. Studenti písemně zpracovali absolventský projekt, který řešil nejčastěji problematiku zemědělských farem. Tento projekt obhajovali všichni při závěrečných zkouškách, jejichž součástí byl i závěrečný písemný test z odborných předmětů.

S ohledem na epidemiologickou situaci se poprvé v historii konal kurz distanční formou. Nicméně veškeré učivo bylo probráno a úkoly splněny. Všichni posluchači v závěrečném přezkoušení uspěli a získali certifikát potřebný pro výkon obecných zemědělských činností s možností čerpání prostředků z Evropské unie a státních fondů ČR.
Jak již bylo zmíněno výše, kurz probíhal v letošním školním roce on-line způsobem. Všichni zúčastnění se proto poprvé setkali osobně až v průběhu závěrečných zkoušek a dospěli ke shodnému názoru, že jim velice chyběla vzájemná komunikace, která by umožnila sdílení svých zkušeností a praktických dovedností.

Všichni pevně věříme, že se situace uklidní a že příští kurzy proběhnou již prezenční formou.

 

Ing. Ladislav Pivoňka, VOŠ a SOŠ Březnice