KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Seminář „Nakládání s přípravky na ochranu rostlin“ 4.2.2022

02/02/22

Vážení příznivci lesa a lesnictví, jménem České lesnické společnosti Vás srdečně zvu na akreditovaný seminář u MZe a MV pro úředníky „Nakládání s přípravky na ochranu rostlin„, který se uskuteční 4. února na NZM v Praze. Cílem odborné akce je komplexně informovat o podmínkách nakládání s přípravky na ochranu rostlin v ČR. Základem semináře je […]

Vážení příznivci lesa a lesnictví,

jménem České lesnické společnosti Vás srdečně zvu na akreditovaný seminář u MZe a MV pro úředníky „Nakládání s přípravky na ochranu rostlin„, který se uskuteční 4. února na NZM v Praze. Cílem odborné akce je komplexně informovat o podmínkách nakládání s přípravky na ochranu rostlin v ČR. Základem semináře je přehled platné legislativy související s přípravky na ochranu rostlin s upozorněním na aktuální legislativní změny. Speciální pozornost bude zaměřena na nejaktuálnější problematiku, osvědčení s jejich nakládáním, skladováním a evidencí, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranu necílových organizmů, speciálně včel, při vlastní aplikaci přípravků na ochranu rostlin.

Podrobné informace o této akci a přihlašování naleznete zde.

Přeji vám hodně zdaru a těším se na vaši účast!

Lesu zdar!

Zdeněk Vacek
tajemník ČLS
www.cesles.cz
+420 724 273 683