KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Akce a semináře

Akce a semináře pro zemědělce, obce, MAS

19/02/20

Pozvánka na seminář na téma: Praktické zkušenosti evidence POR a dalších nařízení, použití přípravků na ochranu rostlin.

Semináře se budou konat: 17.3.2020 v Kutné Hoře, 19.3.2020 v Mělníku, 24.3.2020 v Příbrami, 15.4.2020 v Rakovníku. Témata seminářů bude: Havarijní plány, Polní složiště, Těsnost jímek, Kontinuální kontrolní systém u jímek, Skladové karty, Pohotovostní plány, Registr krmiváře, Pastva, Vedení evidence POR, Vedení evidence hnojeni, DZES (1-7)

26/09/19

Pozvánka na seminář Portál Farmáře 2019

Seminář Portál Farmáře – evidence hnojení, postřiků, zvířat se uskuteční v Březnici, Rakovníku, Horkách nad Jizerou, Čáslavi. Seminář je hrazen z projektu MZe 9.F.e.

Pozvánka na seminář k DZES 7 Čáslav

Cíl semináře: Poskytnout vysvětlení přístupu ke znění standardu DZES 7d a DZES 5 a ukázat praktické postupy, jak použít LPIS k těchto standardů v souladu s požadavky stanovenými Ministerstvem zemědělství. Účastníci kurzu se v počítačové učebně naučí na praktických příkladech v LPIS provádět zákresy a vytvářet protierozní opatření.

20/09/19

Pozvánka na výstavu Zemědělec na výstavišti v Lysé nad Labem

Na výstavišti můžete ochutnat vítězné potraviny v soutěži Středočeská Regionální potravina.

Zařazeno v Akce a semináře