KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Akce a semináře

Akce a semináře pro zemědělce, obce, MAS

Témata

Akce a semináře
27/01/21

Budoucnost přípravků na ochranu rostlin v ochraně lesa – seminář

První seminář ČLS „Budoucnost přípravků na ochranu rostlin v ochraně lesa“ konaný dne 25. února. V České republice je pro použití v lesním hospodářství povoleno zhruba 300 přípravků na ochranu rostlin. Přestože lesy pokrývají přibližně jednu třetinu našeho území, spotřeba přípravků v přepočtu na použité účinné látky se dlouhodobě pohybuje kolem 0,5 % spotřeby v ČR. V současné kůrovcové kalamitě se však bez přípravků na ochranu rostlin neobejdeme. Je třeba efektivně asanovat kůrovcové dříví, je nutné zajistit zalesnění holin, kde může být klíčovým faktorem zabuřenění, a v neposlední řadě je nutné i zajistit kultury před intenzivním poškozováním zvěří. Tento seminář by měl přispět k zvýšení povědomí o problémech s dostupností přípravků na ochranu rostlin.