KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Akce a semináře

Akce a semináře pro zemědělce, obce, MAS

Témata

Akce a semináře
12/03/20

ZRUŠENO: Pozvánka na seminář 24.3.2020 do Příbrami na téma: Praktické zkušenosti evidence POR a dalších nařízení. Použití přípravků na ochranu rostlin.

vzhledem k aktuálnímu stavu v souvislosti s rychle se šířícím onemocněním COVID-19 způsobeným koronavirem, se tato vzdělávací akce ruší

ZRUŠENO: Pozvánka na seminář k Nitrátové směrnici 31.3.2020 v Rakovníku

vzhledem k aktuálnímu stavu v souvislosti s rychle se šířícím onemocněním COVID-19 způsobeným koronavirem, se tato vzdělávací akce RUŠÍ

ZRUŠENO: Pozvánka na semináře k Nitrátové směrnici 26.3.2020 v Příbrami

vzhledem k aktuálnímu stavu v souvislosti s rychle se šířícím onemocněním COVID-19 způsobeným koronavirem, se tato vzdělávací akce ruší

ZRUŠENO: Pozvánka na seminář 19.3.2020 v Mělníku na téma: Praktické zkušenosti evidence POR a dalších nařízení. Použití přípravků na ochranu rostlin.

vzhledem k aktuálnímu stavu v souvislosti s rychle se šířícím onemocněním COVID-19 způsobeným koronavirem, se tato vzdělávací akce ruší

ZRUŠENO: Pozvánka na seminář do Kutné Hory 17.3.2020 na téma: Praktické zkušenosti evidence POR a dalších nařízení, použití přípravků na ochranu rostlin.

vzhledem k aktuálnímu stavu v souvislosti s rychle se šířícím onemocněním COVID-19 způsobeným koronavirem, se tato vzdělávací akce ruší

ZRUŠENO: Pozvánka na seminář „Vesnice roku 2020 – Cesta za stuhou“ ve Středočeském kraji

vzhledem k aktuálnímu stavu v souvislosti s rychle se šířícím onemocněním COVID-19 způsobeným koronavirem, se tato propagační akce ruší

06/03/20

Veletrhy TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA jsou přesunuty, uskuteční se na jaře 2021

Veletrhy Brno po dohodě s partnerskými oborovými svazy rozhodly o přesunu komplexu veletrhů zemědělské techniky na rok 2021. Všechny strany se shodly, že toto řešení je nejvhodnější z pohledu eliminace ekonomického rizika spojeného s možným zákazem konání hromadných akcí. Nový termín veletrhu je stanoven na 11. – 15. dubna 2021.

19/02/20

Pozvánka na seminář na téma: Praktické zkušenosti evidence POR a dalších nařízení, použití přípravků na ochranu rostlin.

Semináře se budou konat: 17.3.2020 v Kutné Hoře, 19.3.2020 v Mělníku, 24.3.2020 v Příbrami, 15.4.2020 v Rakovníku. Témata seminářů bude: Havarijní plány, Polní složiště, Těsnost jímek, Kontinuální kontrolní systém u jímek, Skladové karty, Pohotovostní plány, Registr krmiváře, Pastva, Vedení evidence POR, Vedení evidence hnojeni, DZES (1-7)