KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Akce a semináře

Akce a semináře pro zemědělce, obce, MAS

Témata

Akce a semináře
10/01/20

Pozvánka na seminář: Odchov telat v současných podmínkách vysokoužitkových stád dojeného skotu

Okruhy na semináři: Přehled situace v oblasti odchovu telat v ČR, Protokol poporodní péče o novorozená telata, Technické a technologické možnosti odchovu telat, Zdravotní aspekt odchovu aneb jak se vypořádat s riziky onemocnění neonatálních telat, Výživa a krmení telat před odstavem a po odstavu, Management odchovu telat a jeho hodnocení na úrovni jedince a stáda, Ekonomika odchovu telat a její optimalizace

26/09/19

Pozvánka na seminář Portál Farmáře 2019

Seminář Portál Farmáře – evidence hnojení, postřiků, zvířat se uskuteční v Březnici, Rakovníku, Horkách nad Jizerou, Čáslavi. Seminář je hrazen z projektu MZe 9.F.e.

Pozvánka na seminář k DZES 7 Čáslav

Cíl semináře: Poskytnout vysvětlení přístupu ke znění standardu DZES 7d a DZES 5 a ukázat praktické postupy, jak použít LPIS k těchto standardů v souladu s požadavky stanovenými Ministerstvem zemědělství. Účastníci kurzu se v počítačové učebně naučí na praktických příkladech v LPIS provádět zákresy a vytvářet protierozní opatření.