KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Aktuálně

novinky, termíny, informace nejen ze Středočeského kraje

13/03/20

Aktualizace prezentace ze semináře k DZES 7d

aktualizace prezentace na omezení 30 ha na NEO pro rok 2021

Prezentace ze semináře Nitrátová směrnice č.3

3 ze 3 prezentací ze semináře Nitrátová směrnice ve Vlašimi 12.3.2020 s Ing. Klírem

Prezentace ze semináře Netrátová směrnice č. 2

2 ze 3 prezentací ze semináře Nitrátová směrnice ve Vlašimi 12.3.2020 s Ing. Klíremprezentací k Nitrátové směrnici – seminář ve Vlašimi 12.3.2020

Prezentace ze semináře Nitrátová směrnice č. 1

1 ze 3 prezentací ze semináře Nitrátová směrnice ve Vlašimi 12.3.2020 s Ing. Klírem

Prezentace k dotacím: ZMĚNY 2020 – PŘÍMÉ PLATBY A PODMÍNĚNOST

ZRUŠENO: Semináře po celém Středočeském kraji na téma Dotace 2020 – Jednotná žádost

vzhledem k aktuálnímu stavu v souvislosti s rychle se šířícím onemocněním COVID-19 způsobeným koronavirem, se ruší všechny semináře k Jednotné žádosti

12/03/20

ZRUŠENO: Pozvánka na seminář 15.4.2020 v Rakovníku na téma: Praktické zkušenosti evidence POR a dalších nařízení. Použití přípravků na ochranu rostlin.

vzhledem k aktuálnímu stavu v souvislosti s rychle se šířícím onemocněním COVID-19 způsobeným koronavirem, se tato vzdělávací akce ruší

ZRUŠENO: Pozvánka na seminář 24.3.2020 do Příbrami na téma: Praktické zkušenosti evidence POR a dalších nařízení. Použití přípravků na ochranu rostlin.

vzhledem k aktuálnímu stavu v souvislosti s rychle se šířícím onemocněním COVID-19 způsobeným koronavirem, se tato vzdělávací akce ruší

ZRUŠENO: Pozvánka na seminář k Nitrátové směrnici 31.3.2020 v Rakovníku

vzhledem k aktuálnímu stavu v souvislosti s rychle se šířícím onemocněním COVID-19 způsobeným koronavirem, se tato vzdělávací akce RUŠÍ

ZRUŠENO: Pozvánka na semináře k Nitrátové směrnici 26.3.2020 v Příbrami

vzhledem k aktuálnímu stavu v souvislosti s rychle se šířícím onemocněním COVID-19 způsobeným koronavirem, se tato vzdělávací akce ruší