KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Aktuálně

novinky, termíny, informace nejen ze Středočeského kraje

01/03/21

SZIF vydává rozhodnutí k dotacím na chov bahnic, koz a produkci brambor pro výrobu škrobu

Zařazeno v Aktuálně, DOTACE

Dopad omezení na myslivost a rybářství po 1. 3. 2021

1.3.2021 Vydávat stanoviska k usnesení vlády v souvislosti se šířením onemocnění Covid-19 je oprávněno výhradně Ministerstvo zdravotnictví, případně místně příslušná hygienická stanice. S ohledem na Usnesení vlády České republiky č. 216 ze dne 26. února 2021 sděluje Ministerstvo zemědělství: Apelujeme na osoby, které provozují individuální lov v rámci výkonu práva myslivosti, práva rybářství a rybníkářství, aby jej […]

Zařazeno v Aktuálně