KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Aktuálně

novinky, termíny, informace nejen ze Středočeského kraje

27/01/23

Cena hejtmanky 2022 – hlasování

Do 21.února 2023 lidé mohou udělit svůj hlas osobnostem Středočeského kraje, nominovaným na Cenu hejtmanky 2022.

26/01/23

ÚKZÚZ upozorňuje na vysokou populační hustotu hraboše polního

Z výsledků lednových pozorování výskytu hraboše polního Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) vyplývá, že stav jeho populací od podzimu 2022 významně vzrostl. Průměrný počet aktivních východů z nor na hektar celorepublikově stoupl ze 439 v listopadu 2022 na 661 v lednu 2023, což představuje hodnotu 3,3násobku prahu škodlivosti. Aktuálně se hraboš zejména na Moravě dostává po třech letech do dalšího období přemnožení, což velmi podporuje také současný průběh počasí. ÚKZÚZ proto vyzývá zemědělce, aby situaci nepodcenili a využili všechny dostupné a povolené metody ochrany k omezení škodlivého výskytu tohoto škůdce.

Zařazeno v Aktuálně, ZEMĚDĚLSTVÍ

Evidence hnojení

Došlo ke změně povinnosti ve vedení evidence o použití hnojiv v elektronické formě a její předání v požadovaném formátu (poprvé do 31. 1. 2023 za kalendářní rok 2022) do úložiště, která byla pro zemědělce nově zavedena poslední novelou zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd s účinností od 1. 1. 2022. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela novou formu vedení evidence o použití hnojiv a dosažených výnosech, bude pro letošní rok, s ohledem na potřebu edukace a detailního seznámení zemědělských subjektů s podobou vedení elektronické evidence, akceptováno i pozdější podání evidence do jednotného úložiště po 31. 1. 2023, a to až do 31. 3. 2023. Předání evidence v elektronické podobě do úložiště po 31. 1. 2023 do 31. 3. 2023 tedy nebude považováno za porušení zákona o hnojivech.

Zařazeno v Aktuálně, Zemědělství

31/10/22

AGRA Řisuty a Martina Koníčková uspěli v podnikatelských soutěžích Středočeského kraje

Titul MONETA Živnostník roku 2022 Středočeského kraje získala Martina Koníčková, která je také držitelkou ocenění Středočeská Regionální potravina.