KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Novinky a akce

Semináře, školení a upozornění

04/11/17

Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018 – MMR

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.

05/01/17

Zahájení příjmu Žádostí o platbu mimořádné podpory na snížení produkce mléka

(pro Oznámení plánu snížení produkce podaná v 1. kole) V Praze dne 3. ledna 2017 Žádosti o platbu mimořádné podpory na snížení produkce mléka v rámci 1. kola se přijímají na centrálním pracovišti SZIF (dále jen „Fond“), Ve Smečkách 33, Praha 1, PSČ  110 00.   Žádosti je nutné doručit na Fond v období od 3. […]

Dotace na včelařská opatření v roce 2017

V Praze dne 5. ledna 2017  Podle § 9 nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění, zveřejňuje SZIF finanční částku určenou v roce 2017 na dotace na včelařská opatření. Podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/1102 ze dne 5. července 2016 a v souladu s čl. 55 odst. 2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) […]

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce

01/12/16

SZIF přijímá žádosti na kompenzaci jarních mrazů na ovocných kulturách

 Ode 28.11.2016 mohou ovocnáři, kterým loňské jarní mrazy způsobily škody na ovocných kulturách, podávat žádosti na dotace, které jim budou tyto škody kompenzovat. Žádosti administruje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Za mrazy v dubnu 2016 bude mezi pěstitele, kteří kvůli mimořádně nepříznivému počasí ztratili více než 50 procent obvyklých tržeb v porovnání s průměrem posledních […]

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce