KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Novinky a akce

články a zajímavé odkazy

15/05/06

Formuláře potřebné k žádosti o příspěvky na hospodaření v lesích

Středočeský kraj

V přiložených dokumentech Vám předkládáme k využití formuláře, přílohy k formulářům i podmínky přiznání příspěvku na hospodaření v lesích.

V příloze dále předkládáme program s volnou licencí ke stažení na vytvoření žádosti a zaslání elektronickou poštou. Zaslání žádosti a dat elektronickou poštou nenahrazuje podání v písemné podobě a je nutné žádost podat i v písemné podobě.

05/05/06

Sdělení pro žadatele o příspěvek na hospodaření v lesích

MZe ČR

Je třeba se obrátit na krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází předmětný lesní majetek. Vysvětlení pojmů a odkazy.
Viz také článek „Závazná pravidla pro finanční podpory hospodaření v lesích v r. 2006“ v tématu „Zemědělství“ – „Lesnictví, myslivost a rybářství“ na stránce KIS Středočeský

Zařazeno v Novinky a akce

18/04/06

Tetřev 2006 – dodávka 34 ks živých kuřat Tetřeva hlušce

ing Klára Čámská

Veřejná zakázka s dobou plnění III. a IV. čtvrtletí r. 2006

Zařazeno v Novinky a akce

Závazná pravidla pro finanční podpory hospodaření v lesích v r. 2006

ing Klára Čámská

Příloha č.10 k zákonu č. 543/2005 Sb.

04/07/05

Příspěvky na myslivecké hospodaření

Středočeský kraj

Stát podporuje nejen zemědělskou výrobu, ale i myslivost a s ní spojené činnosti.

Zařazeno v Novinky a akce

SDĚLENÍ pro ŽADATELE

MZe ČR

V případě, že vlastník lesa, resp. nájemce lesa, chce požádat o příspěvek na hospodaření v lesích, je třeba, aby se obrátil na krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází předmětný lesní majetek.

Zařazeno v Novinky a akce

27/06/05

Metodika

MZe ČR

Metodika k provádění opatření „Zalesňování zemědělské půdy a založení porostů rychle rostoucích dřevin“

Zařazeno v Novinky a akce