KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

OBCE A VENKOV

14/01/20

Středočeský potravinářský výrobek má již své vítěze

Komise hodnotila výrobky v potravinářské soutěži Středočeského krajského úřadu

02/01/20

Výzva MAS pro operaci 19.2.1. v PRV: Místní akcní skupina SVATOJIRSKÝ LES, z.s.

MAS Posázaví podpoří další projekty zvyšující bezpečnou cestu nejen do školy

Místní akční skupina (MAS) Posázaví dnes vyhlásila 10. výzvu k předkládání žádostí o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V rámci Fiche Bezpečná cesta nejen do školy mohou zájemci žádat o finanční podporu projektů zaměřených mimo jiné na stavby a rekonstrukce chodníků. K rozdělení je 14 158 658 korun a dotace může pokrýt 95 […]