KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

OBCE A VENKOV

09/02/06

Národní strategický plán pro rozvoj venkova České republiky

Mgr. Světluše Bodoková / Agroenvi.cz

Výběr charakteristických údajů, postupy řešení a základní cíle Národního strategického plánu pro období 2007–2013.

Zařazeno v Dotace

11/01/06

Přehled dosavadní státní pomoci pro některé agrární oblasti

Ing. Alena Purnochová CSc. / KIS Plzeň

Kliknutím na tento odkaz naleznete na webových stránkách Agronavigator článek ÚZPI, jehož příloha obsahuje přehled dosavadních typů podpor pro zemědělce, včelaře, pěstitele vinné révy, majitele lesa, pro poradenství a další.Zdroj: ÚZPI

22/09/05

SEZNAM MAS LEADER ČR

Ing Vlasta Holasová / Agroporadenství

Kontakty na pracovníky místních akčních skupin