KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Krajská informační střediska ČR

Kontaktní údaje všech informačních středisek

15/01/24

Dotační program 9.F.e. Regionální přenos informací

Podpora pro oblast zemědělství zaměřená na cílený přenos všeobecných informací na území ČR o realizaci společné zemědělské politiky v souladu s regionálními prioritami. Přenos informací mikro, malý a středním podnikům, působícím v odvětví zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských výrobků a jejich uvádění na trh, bude formou vstupních konzultací (telefonické, mailové, osobní). Podpora je poskytována dle […]