KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

POTRAVINÁŘSTVÍ

14/11/19

Státní zemědělský intervenční fond získal třetí místo v soutěži Effie

Státní zemědělský intervenční fond získal v soutěži Effie 3. místo za svou kampaň „Edukační projekt Pospolu u stolu“. Kampaň značek kvality se tentokrát zaměřila na dětské strávníky a připravila pro ně originální výukový materiál, který má školáky pobavit a přesvědčit, že konzumace kvalitních potravin je pro ně správnou volbou.

11/11/19

Hrozny révy vinné bílé bezpeckové

V hroznech byl téměř čtyřnásobně překročen maximální limit reziduí pesticidu cyflufenamidu.

Použitý fritovací olej

Kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce bylo zjištěno: Vzorek byl odebrán z fritézy. Olej vykazoval známky tepelného rozkladu – chuť a vůně oleje byly hořké, palčivé, typické pro přepálený olej, byl patrný modrošedý kouř. V oleji byl zjištěn mírný výskyt přepálených částic.

09/11/19