KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Regionální potravina

Středočeská Regionální potravina

04/05/22

Farmářský den v AGRO Jesenice 28.5.2022

V areálu AGRO Jesenice bude mimo jiné probíhat ochutnávka Středočeské Regionální potraviny.

25/03/22

Vyhlášení soutěže Středočeská Regionální potravina 2022

Dne 25.3.2022 byla vyhlášená soutěž Středočeská Regionální potravina 2022. Své výrobky mohou potravináři přihlašovat do 19.4.2022.
Zde najdete Metodiku platnou pro rok 2022 a přihlášku do soutěže (A,B,C,D).

Vyhlášení příjmu přihlášek do soutěže Středočeská Regionální potravina 2022

Dnes 25.3.2022 byl zahájen příjem přihlášek do soutěže Středočeská Regionální potravina 2022. Přihlášku je možné podat nejpozději do 19.4.2022.
Zde najdete úplně vše k přihlášení: https://www.regionalnipotravina.cz/pro-vyrobce/stredocesky-kraj/
(přihláška, metodika, důležité termíny)

Avízo k přihlášení do soutěže Středočeská Regionální potravina

15/10/21

Den za obnovu lesa – Den, který nás znovu spojí (Středočeský kraj – Konopiště) 16.10.2021

Lesy České republiky, s. p., LZ Konopiště vás zvou na druhý Den za obnovu lesa. Je to den, který nás znovu spojí v úsilí čelit mimořádné kalamitě v našich lesích tím, že společně tento den budeme opět po roce pokračovat ve výsadbě nových lesů, které budou růst po další generace.

Přijďte nás i se svými blízkými podpořit v Den za obnovu lesa. Kromě výsadby sazenic si můžete vyzkoušet i lesnické dovednosti, prověřit si své znalosti a v příjemném prostředí se také určitě dobře pobavíte. Rádi bychom upozornili, že osoby mladší 15 let mohou sázení a další práce v lese provádět jen se souhlasem zákonného zástupce.

Spolu s našimi lesníky i známými osobnostmi z našeho regionu přidáte svůj stromek ke společnému úsilí nazvanému Sázíme lesy nové generace. O účasti známých osobností vás budeme průběžně informovat.

Lokalita se nachází 1 km od Benešova u Prahy.

Na akci bude probíhat ochutnávka vítězných výrobků v soutěži Středočeská Regionální potravina.

07/09/21

Podbrdský farmářský a řemeslný trh – plakát 18.9.2021

Na tomto trhu bude stánek Cvrčovické pekárny (chléb, koláčky, rohlíky ……), Třebaňské oleje (makový olej…..) a ochutnávkový stánek Středočeské Regionální potraviny.

31/08/21

Pozvánka na Dožínky do Poříčí nad Sázavou 11.9.2021

Na Dožínkách bude mimo jiné probíhat ochutnávka vítězných potravin v soutěži Středočeská Regionální potravina.