KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Zemědělství

nabídka služeb pro zemědělce

18/10/10

Evidence půdy zcela jinak a vždy správně dle katastru

Evidence půdy zcela jinak a vždy správně dle katastru   Nová webová služba v programu firmy AG info vám pomůže v evidenci    pozemků. Tato webová služba umožňuje stažení listu vlastnictví pro   pozemky v produkčním bloku.     Zjistit čísla parcel, z kterých se skládá produkční blok a dohledat jejich vlastníky, byla doposavad časově náročná a i finančně […]

Zařazeno v Zemědělství

15/06/10

Průběžná kontrola plnění podmínky GAEC 3

PRŮBĚŽNÁ KONTROLA PLNĚNÍ PODMÍNKY GAEC 3 Program AGRONOM od firmy AG info (viz. www.aginfo.cz) obsahuje nově podporu pro dodržení podmínek GAEC 3. Jednou z podmínek GAEC 3 je provést na  20 % orné půdy  hnojení statkovými hnojivy v množství 25/t ha (4 t/ha hnojivem z chovu drůbeže) nebo zaorat slámu, případně pěstovat od 31.5. do 31.7. jetelotraviny či […]

Zařazeno v Zemědělství

13/05/10

Agronom – kontrolovat údaje při zadávání nestačí

AGRONOM – KONTROLOVAT ÚDAJE PŘI ZADÁVÁNÍ NESTAČÍ Firma AG info Jičín dokončila další etapu vývoje programu AGRONOM. Jejím cílem bylo pokrýt všechny možné legislativní požadavky a omezení na agrotechnické operace (GAEC, SMR, AEO …). Po nasazení v praxi se postupně ukázalo, že kontrolovat údaje na porušení legislativních pravidel pouze při zadávání a případně následným „tiskem kontrolních […]

Zařazeno v Zemědělství