KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Zemědělské školy – Středočeský kraj

školy

27/03/06

Střední zemědělská škola Brandýs nad Labem

ing Klára Čámská

obory: Agropodnikání, Ochrana přírody a prostředí

Střední zemědělská škola Čáslav

ing Klára Čámská

obory: Ekonomika zemědělství a výživy, Ochrana přírody a prostředí, Agropodnikání

Vyšší odborná škola a Střední zahradnická škola Mělník

ing Klára Čámská

obory na Střední škole: Zahradník, na VOŠ: Zahradní a krajinná tvorba, bakalářské studium: Podnikání v zahradnictví a Zahradní a krajinářské úpravy

Střední zemědělská škola Rakovník

ing Klára Čámská

obory Agropodnikání a Ekologie a ochrana rostlin

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Březnice

ing Klára Čámská

obory na Střední odborné škole: Agropodnikání, Dřevařství, Rostlinolékařství, Sociální péče, Výpočetní technikaVyšší odborná škola: Obchodování se zemědělskopotravinářskými komoditami