KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Živočišná výroba

Výroba a zpracování živočišných produktů

05/01/17

Zahájení příjmu Žádostí o platbu mimořádné podpory na snížení produkce mléka

(pro Oznámení plánu snížení produkce podaná v 1. kole) V Praze dne 3. ledna 2017 Žádosti o platbu mimořádné podpory na snížení produkce mléka v rámci 1. kola se přijímají na centrálním pracovišti SZIF (dále jen „Fond“), Ve Smečkách 33, Praha 1, PSČ  110 00.   Žádosti je nutné doručit na Fond v období od 3. […]

Platnost nové verze formuláře měsíčního hlášení o prodejích mléka a mléčných výrobků spotřebiteli

  V Praze dne 30. 12. 2016   K 1. lednu 2017 vydá SZIF novou verzi formuláře měsíčního hlášení o prodejích mléka a  mléčných výrobků přímo spotřebiteli. Původní formulář s názvem „Měsíční hlášení o přímých prodejích mléka“ byl nahrazen formulářem „Měsíční hlášení o prodejích mléka a mléčných výrobků konečnému spotřebiteli“ (dále jen „hlášení“). Nový formulář hlášení bude […]

14/10/16

Návod na stránkách MZe pomáhá zemědělcům s vyplněním žádosti o podpory na zlepšení podmínek v chovech dojnic a na kvalitní mléko Q CZ

  14.10.2016 Do konce října mohou zemědělci podat žádost o podporu v programech Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ a Zlepšení životních podmínek v chovech dojnic. Z programu na kvalitní mléko mohou žadatelé získat 400 milionů, na welfare je připraveno 450 milionů korun. Ministerstvo zemědělství připravilo manuál, který popisuje veškeré podmínky pro […]