KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

AKTUÁLNÍ OTÁZKY PORADENSTVÍ PRO ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKY V ČESKÉ REPUBLICE

08/06/06
Ing Vlasta Holasová / Agroporadenství

Cílem semináře je především zprostředkování bližších kontaktů a otevření prostoru pro budoucí spolupráci výzkumných, pedagogických a poradenských pracovišť.


Katedra řízení PEF ČZU v Praze pořádá 26. června 2006 odborný seminář a diskusi, které budou tématicky zaměřeny na aktuální otázky poradenství pro zemědělské podniky v České republice. Seminář je určen všem zájemcům, kteří se věnují problematice poradenských služeb pro zemědělské podniky bez ohledu na to, zda se jedná o malou rodinnou farmu nebo velkou společnost. Na úvod semináře budou zařazeny odborné referáty, resp. diskusní příspěvky s příklady poradenských služeb pro podnikovou praxi. Přivítali bychom, kdyby účastníci semináře prezentovali a diskutovali své zkušenosti s využitím odborného SW v poradenské praxi. Diskuse se bude týkat současné nabídky a poptávky poradenských služeb pro zemědělské podniky a technické podpory práce poradců. Dále by se měla řešit otázka přenosu výsledků výzkumné činnosti odborných pracovišť do zemědělské a poradenské praxe a role poradců v tomto procesu.


Seminář se koná dne 26. června 2006 od 10 hod., v místnosti E 15 (3. patro) Provozně ekonomické fakulty (PEF), České zemědělské university v Praze. Spojení: autobusy MHD 107, 147 od stanice metra Dejvická, směr Suchdol, zastávka Česká zemědělská univerzita. 2


Organizační sekce semináře: Ing. Pavla Římovská, Ing. Lenka Vorlíčková Česká zemědělská universita v Praze PEF, katedra řízení
Kamýcká 129 165 21 Praha 6 – Suchdol tel: 224 382 263, 224 382 240,
e-mail: rimovska@pef.czu.czvorlickova@pef.czu.cz

Zařazeno v Akce a semináře, Poradci