KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Geneticky modifikované organismy v potravinářství a průmyslu

08/06/06
Ing. Alexandra Kvasničková / Agronavigátor

Krátký seminář (ca 2 hodiny) se uskuteční na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze dne 14. června 2006.

Biotechnologická společnost a Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha připravily krátkou informativní sérii přednášek na aktuální téma o geneticky modifikovaných organismech (GMO). Přednášky se uskuteční dne 14. června 2006 v budově B Vysoké školy chemicko-technologické. Program semináře je v příloze.


 

Příloha : Program semináře o GMO – 14.6 2006 [doc ; 19968 bytů]