KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Učební texty k odborným a počítačovým seminářům

03/01/08

V rámci projektu jsou účastníkům rozdávány doprovodné texty, zatím v pracovní úpravě. Zde si je můžete stáhnout a vytisknout. Texty jsou postupně doplňovány.