KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Postup při zpracování projektu pro Program rozvoje venkova

01/04/08
Josef Sívek / Agroporadenství

Kurz je určený pracovníkům místních akčních skupin, pracovníkům Krajských informačních středisek a lektorům škol Trvalé vzdělávací základny MZe. 

Postup při zpracování projektu pro Program rozvoje venkova

Ústav zemědělských a potravinářských informací pořádá odborný vzdělávací kurz, který se
uskuteční ve dnech 22. – 23.4.2008 ve VS ÚZPI : Vzdělávací středisko Benešov
-Hodějovského 1654, 256 32, Benešov u Prahy  – spojení na pracovníky vzdělávacího střediska-
paní Marie Nováková: 317 723 631, 605 774 274; Ing. Jaroslav Sládek: 607 577 238;
 sladek@uzpi.cz
Prezence účastníků a ubytování:úterý 22.4.2008 ve škol. středisku od 09:00 do 10:00 hodin.

Vstup do kurzu je bezplatný; účastníci si hradí – cestovné a stravu.

Vaši účast, prosím, potvrďte v odpovědi na tento e-mail: backovska@uzpi.cz    
nebo na telefonní číslo: 227 010 283  nejpozději pátku 18.4.2008.

Osnova kurzu

Zařazeno v Akce a semináře, Poradci