KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Seminář k normám potravinové bezpečnosti v rámci projektu INPLISTA

02/04/08
Ing. Irena Suková / Agronavigátor

Seminář pro malé a střední podniky na téma mezinárodní standardy v potravinářském sektoru se koná dne 24. 4. 2008 v ÚZPI – Praha.

Ústav zemědělských a potravinářských informací pořádá dne 24.4.2008 od 9 do 15.30 „Seminář k normám potravinové bezpečnosti“ určený zástupcům malých a středních podniků. Seminář bude věnován informacím a přehledu požadavků k následujícím mezinárodním standardům: BRC Food, IFS food, EUREPGAP/GLOBALGAP, Dutch HACCP a ISO 22000. Odpolední blok přednášek bude zaměřen na požadavky verzí norem IFS verze 5 a BRC verze 5. Hlavním cílem této vzdělávací akce je celková orientace v legislativě a ve standardech a jejich požadavcích na malé a střední potravinářské podniky.
 
Seminář je první v pořadí v cyklu celkově tří seminářů programu INPLISTA zaměřených na téma potravinové bezpečnosti. Druhý seminář bude věnován problematice následujících potravinářských sektorů: zpracování masa, mléka, ovoce a zeleniny. Poslední ze série seminářů se bude zabývat problematikou alergenů, GMO a zajištění vysledovatelnosti.
 
INPLISTA je projekt spolufinancovaný Evropskou unií. Tento projekt je zaměřen na poskytování informací malým a středním evropským podnikům ke standardům zajišťujícím kvalitu a bezpečnost potravin. Podrobnosti k projektu najdete na internetové adrese www.inplista.eu, kde je možné si vyhledat i českou verzi.

Místo konání semináře: Ústav zemědělských a potravinářských informací, Velký sál v přízemí,  Slezská 7, Praha 2

 
Předběžný program (viz Pozvánka)
 9:00 –   9:30 – Registrace účastníků
 9:30 –   9:45 – Úvodní slovo – představení projektu INPLISTA
 9:45 – 10:45 – Přehled legislativy a standardů pro potravináře
                                  Ing. Jan Pivoňka
10:45 – 10:55 – Přestávka na kávu
10:45 – 12:00 – Přehled požadavků standardů GFSI
                                  Ing. Jan Pivoňka
12:00 – 12:15 – Diskuse
12:15 – 13:15 – Přestávka na oběd
13:15 – 15:15 – Požadavky nových verzí norem IFS verze 5 a BRC verze 5
                                  Doc. Ing. Michal Voldřich CSc.
15:15 – 15:30 – Diskuse a závěr
 
Zájem o účast na semináři je nutné potvrdit do 18.4.2008 na emailovou adresu: pekarkova@uzpi.cz

Účast na semináři je bezplatná,
účastníci obdrží „Osvědčení o účasti“.

Počet účastníků je omezen!!!
 
 
Pro bližší informace k semináři se obraťte na:
Tel: 227 010 418