KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kvalita potravin

04/09/08

Seminář v Poděbradech 18. září 2008

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV):
Evropa investuje do venkovských oblastí

 
 

Okresní agrární komora Nymburk

a
APIC- ČR o.s.
 
Vás zvou na seminář
 
 Kvalita a bezpečnost potravin
 
(legislativa ČR a EU – novela zákona o potravinách – povinnosti provozovatelů potravinářských podniků – označování potravin – dovoz, vývoz – přidatné látky – uvádění potravin do oběhu – chráněná označení původu – dotace – značka KLASA – činnost kontrolních orgánů – správní delikty – komplexní kontroly – audity – systém HACCP – falšování potravin – regionální výrobky – soutěže )
 
Seminář se bude konat dne  18. září 2008
v aule Střední odborné školy v Poděbradech , Boučkova 355
 
Program:
 
9.30 – 10.00        Presence
10.00 – 12.00      Kvalita a bezpečnost potravin                   Úsek potravinářských výrob –
                                                                                                   Úřad pro potraviny MZe ČR
12.00- 14.00       Výsledky kontrol SZPI                     Státní zemědělská a potravinářská inspekce                                                                                              
14.00 – 16.00      Regionální výrobek – záruka kvality    Ing. Jana Brázdilová¨, ing. Kruliš                                                                                                                     
                             Exkurze – Polabské mlékárny a.s. Poděbrady
 
Bez vložného.
Občerstvení zajištěno.
Příloha: přihláška k účasti
 
Kontaktní osoba: ing. Václav Kruliš, OAK Nymburk, tel. 721-247-550
 
Semináře se konají s podporou Programu rozvoje venkova, Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost
 
 
Přihláška
 
Přihlašujeme závazně tyto účastníky semináře “Kvalita a bezpečnost potravin“, konaného dne18.9.2008 v Poděbradech
 (uveďte jméno a příjmení):
 
 
1. ………………………………………………………………..  
 
2. …………………………………………………………….–
 
Přihlašovatel: (razítko nebo název a sídlo firmy ):
 
 
 
 
 
IČ firmy: …………………………………………………………..
 
 
 
 
Přihlašuje (jméno) …………………………… telefon: ………………………………………
 
 
 
 
Zašlete na adresu:
Okresní agrární komora Nymburk, Zbožská 727,   288 02 Nymburk:
(fax: 325-516-445, e-m.: oaksvaznymburk@quick.cz)
 
 
                                                                  do 10.9.2008