KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Požadavky na ochranu životního prostředí a jejich dopady dokonkurenceschopnosti zpracovatelských podniků

05/01/09

Seminář PK 20.1.2009 Praha

Seminář "Požadavky na ochranu životního prostředí a jejich dopady do
konkurenceschopnosti zpracovatelských podniků", který se bude konat dne 20.
ledna 2009 v Praze v Hotelu Olympik je součástí cyklu seminářů, které PK ČR
uspořádá v období leden-březen 2009 celkem na deseti místech v České
republice.Tyto semináře jsou určeny pro zástupce managementu malých a
středních potravinářských a zpracovatelských podniků s odpovědností za
oblast výroby, resp. ekologie, dále podnikatele podnikajícíjako fyzické
osoby, kteří zajišťují výše uvedené činnosti sami nebo na smluvní bázi,
odpovědným pracovníkům velkých potr. a zprac.podniků s odpovědností za
oblast ekologie. Semináře jsou bez účastnického poplatku.

Pozvánku,témata jednotlivých prezentací-jména přednášejících  a předběžný
program naleznete v příloze.