KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Programy zvyšování vzdělanosti

26/03/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

V rámci podpory z ESF začíná realizace nových projektů.

Projekty „Školení je šance“ a „Vzdělávejte se!“
Jedná se o podporu podnikům čelícím současné hospodářské krizi pomocí prostředků Evropského sociálního fondu (ESF). Ministerstvo práce a sociálních věcí přistoupilo v rámci programů ESF k vyhlášení mimořádných výzev a zahájení realizace nových projektů zaměřených na udržení zaměstnanosti a současně na zvyšování vzdělanosti zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků. 
Podrobné informace zde 
Zdroj: APIC-AK