KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR
05/08/20

Den zemědělství a potravinářství 15.8.2020 v Národním zemědělském muzeu Praha

Na akci proběhne slavnostní vyhlášení soutěže Středočeská Regionální potravina 2020.

31/07/20

Zpřesnění Zásad pro rok 2020 – č.j. 38839/2020-MZE-18131

Pozvánka na retro sbírky

Zařazeno v Akce a semináře

Retro den v Rožmitále pod Třemšínem 22.8.2020

Zařazeno v Akce a semináře

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací – 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže

Den Špejcharu ve Hvožďanech okres Příbram dne 5.9.2020 – pozvánka

Slavnostní otevření Špejcharu ve Hvožďanech v okrese Příbram. Čeká vás vystoupení hostů, komentovaná prohlídka Špejcharu, farmářský a řemeslný trh – prodej potravin, ochutnávka a prodej vítězných potravin v soutěži Středočeská Regionální potravina, prodej pochutin, zeleniny, květin, kávy z regionu, občerstvení. Můžete se těšit na ukázky řemesel, propagace projektů MAS PODBRDSKO, putovní výstavu Má vlast cestami proměn, dobové soutěže pro děti – lukostřelba, ražba mincí, rýžování zlata, prezentace soudobé zemědělské techniky. Atrakcí se stane degustace vín, loutkové divadlo – pohádka o Pejskovi a kočičce – divadlo Říše loutek a křest knihy Jaroslavy Pixové „Mlýny na Závišínském potoce s jeho přítoky a v Blatné“. Hraje skupina Maraton.