KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství
06/02/24

POZVÁNKA NA WEBINÁŘ „Udržitelné hospodaření se živinami a organickou hmotou v návaznosti na dotační požadavky od r. 2023“

Lektoři: Ing. Jan Klír, CSc. (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.) a Ing. Lada Kozlovská (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.)
V pozvánce možnost výběru termínů

Zařazeno v Aktuálně

15/01/24

Demonstrační farmy

Zařazeno v PORADENSTVÍ

Informační magazín leden 2024

Zařazeno v Informační magazíny

Dotační program 9.F.e. Regionální přenos informací

Podpora pro oblast zemědělství zaměřená na cílený přenos všeobecných informací na území ČR o realizaci společné zemědělské politiky v souladu s regionálními prioritami. Přenos informací mikro, malý a středním podnikům, působícím v odvětví zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských výrobků a jejich uvádění na trh, bude formou vstupních konzultací (telefonické, mailové, osobní). Podpora je poskytována dle […]