KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Aktuálně

novinky, termíny, informace nejen ze Středočeského kraje

04/07/05

Nařízení vlády č. 148/2005 Sb.,

MZe ČR

o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje(pozn.: účinnost předpisu od 22.4.2005)

Zařazeno v Aktuálně

vyhláška č. 374/2003 Sb.,

MZe ČR

o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa a s vyšetřením a posouzením živočišných produktů

Zařazeno v Aktuálně

Nařízení vlády č. 144/2005 Sb.,

MZe ČR

o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006(pozn.: účinnost předpisu od 20.4.2005)

Zařazeno v Aktuálně

Nařízení vlády č. 196/2005 Sb.,

MZe ČR

o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic(pozn.: účinnost předpisu od 1.7.2005)

Zařazeno v Aktuálně

Vyhláška č. 77/2005 Sb.,

MZe ČR

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů(pozn.: účinnost předpisu od 21.2.2005)

Zařazeno v Aktuálně

Nařízení vlády č. 69/2005 Sb.,

MZe ČR

o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele

Zařazeno v Aktuálně

27/06/05

Nařízení vlády č. 655/2004 Sb

MZe ČR

Dne 1. prosince 2004 bylo schváleno nařízení vlády č. 655/2004 Sb., o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání skupin výrobců a o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace k podpoře jejich činnosti.

Zařazeno v Aktuálně

Zákon č. 308

MZe ČR

Nařízení vlád o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro eneretické využití.

Zařazeno v Aktuálně

Zákon č.69

MZe ČR

Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele.

Zařazeno v Aktuálně