KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Aktuálně

novinky, termíny, informace nejen ze Středočeského kraje

04/08/06

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1183/2006

Ing. František Smítal / Agroporadenství

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1183/2006 ze dne 24. července 2006 o klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu (kodifikované znění)

Zařazeno v Aktuálně

03/08/06

Částečná úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (MZD)

MZe ČR

Popis postupu činností orgánů veřejné správy
při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání veřejnosti

Zařazeno v Aktuálně, Novinky

Fakta a data

Portál životního prostředí v ČR

Zařazeno v Aktuálně

02/08/06

Nařízení Komise (ES) č. 1156/2006

ing František Smítal / KIS Pardubice

Nařízení Komise (ES) č. 1156/2006 ze dne 28. července 2006, kterým se na rok 2006 stanoví rozpočtové stropy pro částečné nebo nepovinné provádění režimu jednotné platby, roční finanční rámec režimu jednotné platby na plochu a maximální částky na poskytování oddělených plateb za cukr podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 a kterým se mění uvedené nařízení.

Zařazeno v Aktuálně

31/07/06

Seznam členů technické pracovní skupiny vč. kontaktů

MZe ČR

Zpracovatelská odvětví – jatky ,výroba potravin, krmiv, nápojů a zpracování mléka

Zařazeno v Aktuálně

Přehled odvětvových technických norem vodního hospodářství, kvality půdy a odpadového hospodářství

MZe ČR

dokument ve formátu PDF (308 kB)

Zařazeno v Aktuálně

21/07/06

Právní předpisy

MZe ČR

Přehled všech právních předpisů ČR týkajících se ochrany zvířat proti týrání; nejdůležitější předpisy ke stažení.

Zařazeno v Aktuálně

20/07/06

Novelizovaná nařízení ES pro vejce a drůbeží maso

ing František Smítal / KIS Pardubice

Nařízení 1028/2006/ES zrušuje a nahrazuje nařízení 1907/90/EHS o obchodních normách pro vejce, nařízení 1029/2006/ES mění nařízení 1906/1990/EHS o obchodních normách pro drůbeží maso. Zdroj: ÚZPI, 19.07.2006

Zařazeno v Aktuálně

17/07/06

Daňový portál

Odkaz na základní a podrobné informace k novému daňovému portálu Ministerstva financí ČR

Zařazeno v Aktuálně

13/07/06

Obce a jejich vyhlášky

MZe ČR

Obecně závazné vyhlášky obcí na úseku ochrany zvířat a materiály s nimi související

Zařazeno v Aktuálně, Novinky