KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Aktuálně

novinky, termíny, informace nejen ze Středočeského kraje

10/07/06

Zásady pro poskytování účelových dotací

Středočeský kraj

z rozpočtu Středočeského kraje v roce 2007 v rámci Programu obnovy venkova

04/07/06

Nový portál pro farmáře

Mgr. Světluše Bodoková / Agroenvi.cz

Zpřístupnění údajů vedených v registrech půdy, zvířat, vinic, chmelnic a sadů. Portál farmáře můžete navštívit na internetové adrese http://farmar.eu.

Zařazeno v Aktuálně

03/07/06

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 968/2006

ing František Smítal / KIS Pardubice

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 968/2006 ze dne 27. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství.

Zařazeno v Aktuálně

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 967/2006

ing František Smítal / KIS Pardubice

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 967/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o výrobu cukru nad rámec kvóty.

Zařazeno v Aktuálně

30/06/06

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 953/2006

ing František Smítal / KIS Pardubice

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 953/2006 ze dne 19. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1673/2000, pokud jde o podporu pro zpracování lnu a konopí pěstovaných na vlákno, a nařízení (ES) č. 1782/2003, pokud jde o konopí, které může využívat režim jednotné platby.

Zařazeno v Aktuálně

29/06/06

Bodový systém – přehled bodových ohodnocení

Ing. Vladimír Šabata / KIS Pardubice

Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání.

Zařazeno v Aktuálně

27/06/06

Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. července 2006

Ing. Vladimír Šabata / KIS Pardubice

Jak ovlivní zvýšení minimální mzdy od 1. července 2006 platbu zdravotního pojištění u zaměstnavatelů a u osob bez zdanitelných příjmů?

Zařazeno v Aktuálně

17/06/06

Od 1. července 2006 se zvýší minimální mzda

Ing. Vladimír Šabata / Agroporadenství

Od 1. července 2006 vzroste minimální mzda (MM) o 5,1 %. Měsíčně tak budou lidé, kteří minimální mzdu pobírají, dostávat místo současných 7 570 Kč 7 955 Kč. Minimální hodinová mzda vzroste ze 44,70 Kč na 48,10 Kč. Tento krok společně s dalšími opatřeními v oblasti zaměstnanosti, daní a sociální politiky směřuje k zatraktivnění pracovních příjmů před příjmy ze sociálních dávek.

Zařazeno v Aktuálně

08/06/06

Program rozvoje venkova na období 2007-2013

ing František Smítal / KIS Pardubice

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 provádí strategii rozvoje venkova ČR prostřednictvím souboru opatření. Vychází z Nařízení Rady č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Zdroj: MZe

Zařazeno v Aktuálně

Jan Mládek: Pokud vůbec budou úpravy, tak jenom kosmetické

ing František Smítal / KIS Pardubice

Za „kompromis pro všechny“ považuje ministr zemědělství Mládek Národní strategický plán rozvoje venkova na období let 2007-2013 i rozdělení sumy na jeho podporu.
Autor: /rš/, zdroj: www.edotace.cz, 6.6.2006

Zařazeno v Aktuálně