KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

DOTACE »

DOTACE

Finanční pomoc zemědělcům

15/07/21

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací 20.B.

Atualizována příručka pro ŽADATELE k APLIKACI ČÍSELNÍKY a k APLIKACI pro přípravu DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH DOKLADŮ pro DOTAČNÍ PROGRAM 20.B. ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK V CHOVU DRŮBEŽE

24/06/21

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O ZEMĚDĚLSKÉ NÁRODNÍ DOTACE K ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI PRO ROK 2021

19.B. Podpora na účast producentů a zpracovatelů drůbeže a drůbežích produktů v režimu jakosti Q CZ
19.B.a. Podpora na účast producentů a zpracovatelů drůbeže a drůbežích produktů v režimu jakosti Q CZ

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O ZEMĚDĚLSKÉ NÁRODNÍ DOTACE K PODÁNÍ ŽÁDOSTI A DOKLADŮ PROKAZUJÍCÍCH NÁROK NA DOTACI ZA 2., 3. a 4. ČTVRTLETÍ

Pro dotační program 2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat
Předměty dotace: 2.A.b.C., 2.A.b.E.1., 2.A.b.E.2., 2.A.b.E.3., 2.A.b.M., 2.A.b.P., 2.A.e.2.a., 2.A.e.2.b