KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Dotace – Jednotná žádost

Prezentace od Ing. Šamsové j jednotné žádosti 2017