KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Program rozvoje venkova

Programy EU se spoluúčastí ČR

07/01/06

Posunutí termínů pro příjem žádostí 8. a 9. kola Operačního programu Zemědělství

Ing. Alena Purnochová CSc. / KIS Plzeň

Mnisterstvo zemědělství vychází vstříc podnětům odborné veřejnosti a posunulo termíny pro předkládání žádostí o podporuru. Posun termínů umožní žadatelům lépe zpracovat své projekty.Bližší informace získáte kliknutím na tento odkaz.Tisková zpráva MZe ČR

Úprava pravidel pro žadatele v rámci OP Zemědělství

Ing. Alena Purnochová CSc. / KIS Plzeň

Ministr zemědělství schválil úpravu pravidel pro žadatele v rámci některých opatření OP Zemědělství. Pro bližší informace klikněte na tento odkaz.Tisková zpráva MZe ČR

05/08/05

Programy propagace zemědělských produktů, spolufinancovaných z prostředků Evropské unie

MZe ČR

Od vstupu do Evropské unie má Česká republika, obdobně jako ostatní členské státy, možnost využívat podpory ze společných fondů Unie k propagaci vlastních zemědělských výrobků. Jde o nenárokovou formu pomoci, kterou členské země mohou využít k propagaci svých agrárních produktů jak na společném trhu, tak i na trzích třetích zemí. Tyto propagační programy mají za cíl zlepšit marketing a odbyt zemědělských a potravinářských produktů jednotlivých členských států.