KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Dotace

podpory a dotace

27/03/06

Ministerstvo pro místní rozvoj na obnovu venkova vyčlenilo více peněz

Tisková zpráva ze dne 23.3.2006.

Zařazeno v Dotace

Výzva k předkládání žádostí v rámci OP RLZ – Podpora aktivní politiky zaměstnanosti

Dne 21.3.2006 byla Úřadem práce v Příbrami vyhlášena výzva č.3 pro opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání. Žádosti je možné podávat od 27.3.2006 do 26.5.2006 do 12:00 hod.

Zařazeno v Dotace

13/02/06

Pravidla LEADER schválená 9.2.2006

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu LEADER ČR

10/02/06

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu Leader ČR

Lenka Hryzbilová / KIS Jihočeský kraj

kterými se mění a doplňují Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci Programu Leader ČR ze dne 16. prosince 2004.

09/02/06

Národní strategický plán pro rozvoj venkova České republiky

Mgr. Světluše Bodoková / Agroenvi.cz

Výběr charakteristických údajů, postupy řešení a základní cíle Národního strategického plánu pro období 2007–2013.

Zařazeno v Dotace

11/01/06

Přehled dosavadní státní pomoci pro některé agrární oblasti

Ing. Alena Purnochová CSc. / KIS Plzeň

Kliknutím na tento odkaz naleznete na webových stránkách Agronavigator článek ÚZPI, jehož příloha obsahuje přehled dosavadních typů podpor pro zemědělce, včelaře, pěstitele vinné révy, majitele lesa, pro poradenství a další.Zdroj: ÚZPI