KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Středočeský kraj

Slizeň za Středočeský kraj

05/05/06

Regionální rozvojová agentura Střední Čechy, s.p.o.

Regionální rozvojová agentura Střední Čechy, s.p.o. se sídlem v Kladně byla založena s cílem technické pomoci členům tohoto komunálního sdružení, tzn. jako poradce při řešení individuálních i společných projektů. Její součástí je síť regionálních poboček a kontaktních míst, působící v Berouně, Příbrami, Mělníku, Mladé Boleslavi a Poděbradech/Nymburku. (V současné době se připravuje zahájení činnosti kontaktního místa ve Vlašimi.)