KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Kurzy probíhají v podzimních a jarních měsících s ohledem na počet zájemců

23/08/18

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností na SOŠ Březnice

Kurz je určen: pro zemědělce, kteří nemají odborné zemědělské vzdělání (nebo si své vzdělání chtějí rozšířit), je podmínkou pro získání některých zemědělských dotací, čerpání prostředků z fondu EU.