KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Živočišná výroba

Výroba a zpracování živočišných produktů

06/11/06

Podpory rybářům na roky 2007 – 2013

MZe ČR

Operační program rybářství a Národní strategický plán pro oblast rybářství

30/10/06

Výroba masa i mléka se meziročně snížila

ing František Smítal / KIS Pardubice

Ve 3. čtvrtletí 2006 bylo vyrobeno celkem 153 709 tun masa v jatečné hmotnosti. Z uvedeného množství bylo 51,8 % vepřového, 12,4 % hovězího vč. telecího a 35,8 % drůbežího masa. V porovnání se 3. čtvrtletím 2005 se výroba masa celkem snížila o 2,9 %. Nákup mléka klesl meziročně o 9,0 %. Zdroj:  www. czso.cz
 
 
 

Zařazeno v Živočišná výroba

14/10/06

Zpráva o trhu s mlékem v září 2006

ing František Smítal / KIS Pardubice

Zpráva o trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky v září 2006. Zdroj: www.szif.cz
 

Zařazeno v Živočišná výroba

25/09/06

Zpráva o trhu hovězího a vepřového masa v 35.-36.týdnu 2006

ing František Smítal / KIS Pardubice

Zpráva o trhu hovězího a vepřového masa v 35.-36.týdnu 2006. Zdroj: SZIF

06/09/06

Změna podmínek u chovu koní

I když se významně zmírnila sankce při nedodržení termínu hlášení o stavu koní je třeba ve stanoveném termínu předat na ZA-PÚ příslušné dokumenty. V loňském roce předkládali chovatelé koní pouze čestné prohlášení o stavu chovaných koní, v letošním roce došlo k následující změně.

15/08/06

Rozhodnutí l pověření k organizování výuky a zkoušek pro získání kvalifikace

MZe ČR

nutné pro výkon funkce rybářského hospodáře a jeho zástupce

Zařazeno v Živočišná výroba

10/08/06

Výhledy světového trhu s mlékem

ing František Smítal / KIS Pardubice

V nejbližším desetiletí poroste poptávka v Asii, na Blízkém východě a v Severní Americe. Výrazně se zvýší export z Jižní Ameriky a Ukrajiny. Předpokládá se pokles cen sýrů.

07/08/06

Ceny průmyslových výrobců kuřat v jednotlivých zemí EU a ceny vajec

MZe ČR

Týdení ceny kuřat a vajec v jednotlivých zemích EU.

29/06/06

Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS-Nitrátové směrnice

ing František Smítal / KIS Pardubice

Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátové směrnice) a dílčí vyhodnocení plnění požadavků nitrátové směrnice. Zdroj: MZe

Zařazeno v Živočišná výroba

18/04/06

Chov, svody nebo veřejná vystoupení zvířat

ing Klára Čámská

Materiály potřebné pro schvalování řádů ochrany zvířat při chovu a řádů ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu (včetně cirkusů)

Zařazeno v Živočišná výroba