KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Akce a semináře

Akce a semináře pro zemědělce, obce, MAS

12/01/07

Seminář 24.1.2007 Chrudim

Ing. Josef Kroutil / KIS Pardubice

Problematita pracovně právních vztahů

Zařazeno v Akce a semináře

16/10/06

Seminář k zákoníku práce – Němčice 24.10.2006

Ing. Josef Gracias / KIS Pardubice

Seminář ZS ČR k zákoníku práce – Němčice 24.10.2006

Zařazeno v Akce a semináře

18/07/06

Akce Spolku pro obnovu venkova ČR na výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích

Lenka Hryzbilová / KIS Jihočeský kraj

SPOV ČR ve spolupráci s MMR a MZe ČR Vás zve na odborné semináře konané při příležitosti výstavy Země Živitelka v Českých Budějovicích ve dnech 24. a 25. srpna 2006.

Zařazeno v Akce a semináře

Selské slavnosti – Holašovice

Lenka Hryzbilová / KIS Jihočeský kraj

22. – 23. 7. 2006.

Zařazeno v Akce a semináře

16/06/06

Obilnářské fórum

Ing. Josef Gracias / KIS Pardubice

Pozvánka na Obilnářské fórum

Zařazeno v Akce a semináře

08/06/06

Geneticky modifikované organismy v potravinářství a průmyslu

Ing. Alexandra Kvasničková / Agronavigátor

Krátký seminář (ca 2 hodiny) se uskuteční na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze dne 14. června 2006.

AKTUÁLNÍ OTÁZKY PORADENSTVÍ PRO ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKY V ČESKÉ REPUBLICE

Ing Vlasta Holasová / Agroporadenství

Cílem semináře je především zprostředkování bližších kontaktů a otevření prostoru pro budoucí spolupráci výzkumných, pedagogických a poradenských pracovišť.

Zařazeno v Akce a semináře, Poradci

II. seminář k otázkám vymezení LFA a výše plateb po roce 2007

ing František Smítal / KIS Pardubice

Pořádá VÚZE Praha spolu s MZe – Odbor řídící orgán HRDP, středa 28. června 2006

30/05/06

Seminář k otázkám vymezení LFA a výše plateb po roce 2007

ing František Smítal / KIS Pardubice

Seminář k otázkám vymezení LFA a výše plateb po roce 2007 a možným teoretickým východiskům pro další období. Pořádá VÚZE Praha spolu s MZe – Odbor řídící orgán HRDP
v úterý 20. června 2006.

Zařazeno v Akce a semináře

21/03/06

kurz „Využití výpočetní techniky v podnicích zemědělské prvovýroby“

Koná se ve dnech 11. – 13. dubna 2006 na VOŠ a SZeŠ Benešov. Je nutné se co nejdříve přihlásit!

Zařazeno v Akce a semináře