KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Aktuálně

novinky, termíny, informace nejen ze Středočeského kraje

04/07/05

Nařízení vlády č. 69/2005 Sb.,

MZe ČR

o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele

Zařazeno v Aktuálně

Vyhláška k zákonu č.219/2003Sb.

MZe ČR

uvádění do oběhu odrudy osiva a sadby pěstovaných rostlin

Zařazeno v Aktuálně

Vyhláška č. 151/2005 Sb.,

kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři(pozn.: účinnost předpisu od 26.4.2005)

Zařazeno v Aktuálně

Zákon č. 675/2004 Sb.

MZe ČR

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2005
Příloha č. 10 k zákonu č. 675/2004 Sb.

Zařazeno v Aktuálně

27/06/05

Nařízení vlády č. 655/2004 Sb

MZe ČR

Dne 1. prosince 2004 bylo schváleno nařízení vlády č. 655/2004 Sb., o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání skupin výrobců a o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace k podpoře jejich činnosti.

Zařazeno v Aktuálně

Zákon č. 308

MZe ČR

Nařízení vlád o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro eneretické využití.

Zařazeno v Aktuálně

Zákon č.69

MZe ČR

Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele.

Zařazeno v Aktuálně