KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nárokové dotace, Zásady národních dotací, PGRLF

Aktuální informace

16/07/21

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací 8.F.

Podpora vybraných činností a opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat a ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti

15/07/21

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací 20.B.

Atualizována příručka pro ŽADATELE k APLIKACI ČÍSELNÍKY a k APLIKACI pro přípravu DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH DOKLADŮ pro DOTAČNÍ PROGRAM 20.B. ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK V CHOVU DRŮBEŽE

24/06/21

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O ZEMĚDĚLSKÉ NÁRODNÍ DOTACE K ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI PRO ROK 2021

19.B. Podpora na účast producentů a zpracovatelů drůbeže a drůbežích produktů v režimu jakosti Q CZ
19.B.a. Podpora na účast producentů a zpracovatelů drůbeže a drůbežích produktů v režimu jakosti Q CZ