KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Nárokové dotace, Zásady národních dotací, PGRLF

Aktuální informace

15/10/20

Zpřesnění Zásad pro rok 2020 – 9.E

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů č.j. 53910/2020-MZE-18131 – DP 9.E. Školní závody Část B Dotační programy Dotační program 9.E. Školní závody Str. 85, bod 8 Termín příjmu dokladů prokazujících […]