KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nárokové dotace, Zásady národních dotací, PGRLF

Aktuální informace

24/06/21

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O ZEMĚDĚLSKÉ NÁRODNÍ DOTACE K PODÁNÍ ŽÁDOSTI A DOKLADŮ PROKAZUJÍCÍCH NÁROK NA DOTACI ZA 2., 3. a 4. ČTVRTLETÍ

Pro dotační program 2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat
Předměty dotace: 2.A.b.C., 2.A.b.E.1., 2.A.b.E.2., 2.A.b.E.3., 2.A.b.M., 2.A.b.P., 2.A.e.2.a., 2.A.e.2.b