KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Nárokové dotace, Zásady národních dotací, PGRLF

Aktuální informace

01/10/20

Informace k přípravě a podání dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2020 na dotační program 9.E.

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací – 8.F. – 1. 10. 2020

Informace pro žadatele v rámci dotačních programů 8.F., 20.A., 20.B., 20.C. a 20.D. – Převod a úmrtí

Informace pro žadatele, kteří žádají na dotační program Národní dotace – 20.D. – 1. 10. 20

Informace pro žadatele, kteří žádají na dotační program Národní dotace – 20.C. – 1. 10. 20

Informace pro žadatele, kteří žádají na dotační program Národní dotace – 20.A.

Příručka k přípravě a podání dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2020 k DP 9.E.

Příručka k podání dokladů prokazujících nárok na dotaci k DP 3.h.

Příručka pro žadatele k podání dokladů prokazující nárok na dotaci k DP 3.b.

Příručka k podání dokladů prokazujících nárok na dotaci k DP 1.V.