KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

LESNICTVÍ

články a odkazy

Témata

Novinky a akce
04/07/05

SDĚLENÍ pro ŽADATELE

MZe ČR

V případě, že vlastník lesa, resp. nájemce lesa, chce požádat o příspěvek na hospodaření v lesích, je třeba, aby se obrátil na krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází předmětný lesní majetek.

Zařazeno v Novinky a akce

Příspěvky na myslivecké hospodaření

Středočeský kraj

Stát podporuje nejen zemědělskou výrobu, ale i myslivost a s ní spojené činnosti.

Zařazeno v Novinky a akce

27/06/05

Metodika

MZe ČR

Metodika k provádění opatření „Zalesňování zemědělské půdy a založení porostů rychle rostoucích dřevin“

Zařazeno v Novinky a akce