KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

LESNICTVÍ

články a odkazy

Témata

Novinky a akce
01/08/07

Lesy ČR vypisují druhou část zakázek na lesnické práce v letech 2008-2010

MZe ČR

Tisková zpráva,  Praha 31.července 2007

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce

24/07/07

Na lesích se u nás loni vydělalo víc

ing Klára Čámská

Zdroj: Agroweb, 23. července 2007

Zařazeno v Novinky a akce

25/05/07
23/03/07

Škody v lesích způsobené orkánem

ing Klára Čámská

Majitelé lesa mohou získat peníze na obnovu lesa

09/03/07

Informace SZIF pro žadatele na opatření Lesnictví

ing František Smítal / KIS Pardubice

Nové formuláře žádosti o dotaci na péči a náhradu pro rok 2007. Zdroj: www.szif.cz
 
 

Zařazeno v Novinky a akce

01/02/07

Pravidla pro poskytování dotací na hospodaření v lesích v roce 2007

Ing. Michal Bratršovský / KIS Vysočina

dotace 2007 a způsob kontroly jejich užití

Zařazeno v Novinky a akce

31/01/07

Termín sčítání zvěře pro honitby uznané na pozemcích určených pro obranu státu pro rok 2007

Ing. Michal Bratršovský / KIS Vysočina

Ministerstvo zemědělství, jako orgán státní správy myslivosti na pozemcích určených pro obranu státu podle § 57 odst. 5 zákona č 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o myslivosti“) po dohodě s ředitelstvím státního podniku Vojenské lesy a statky ČR, s.p. v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 zákona o myslivosti,

Zařazeno v Novinky a akce

11/12/06

Vyhlášení průměrné ceny dřeva pro rok 2007 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků

MZe ČR

Ministerstvo zemědělství podle § 49 odst. 3, písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění vyhlašuje průměrnou cenu dřeva k určení výše poplatku za odnětí lesních pozemků pro rok 2007 ve výši 919,- Kč/m3.

Zařazeno v Novinky a akce

10/11/06

Možnosti získání dotací pro r 2007 -2013 pro lesní hospodářství

Ing. Michal Bratršovský / KIS Vysočina

dotace 2007 – 2013

Zařazeno v Novinky a akce