KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

LESNICTVÍ

články a odkazy

Témata

Novinky a akce
01/02/07

Pravidla pro poskytování dotací na hospodaření v lesích v roce 2007

Ing. Michal Bratršovský / KIS Vysočina

dotace 2007 a způsob kontroly jejich užití

Zařazeno v Novinky a akce

31/01/07

Termín sčítání zvěře pro honitby uznané na pozemcích určených pro obranu státu pro rok 2007

Ing. Michal Bratršovský / KIS Vysočina

Ministerstvo zemědělství, jako orgán státní správy myslivosti na pozemcích určených pro obranu státu podle § 57 odst. 5 zákona č 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o myslivosti“) po dohodě s ředitelstvím státního podniku Vojenské lesy a statky ČR, s.p. v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 zákona o myslivosti,

Zařazeno v Novinky a akce

11/12/06

Vyhlášení průměrné ceny dřeva pro rok 2007 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků

MZe ČR

Ministerstvo zemědělství podle § 49 odst. 3, písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění vyhlašuje průměrnou cenu dřeva k určení výše poplatku za odnětí lesních pozemků pro rok 2007 ve výši 919,- Kč/m3.

Zařazeno v Novinky a akce

10/11/06

Možnosti získání dotací pro r 2007 -2013 pro lesní hospodářství

Ing. Michal Bratršovský / KIS Vysočina

dotace 2007 – 2013

Zařazeno v Novinky a akce

31/07/06

Legislativa upravující myslivost

MZe ČR

seznam s odkazy na zákony

Zařazeno v Novinky a akce

07/06/06

Informace pro žadatele na opatření Lesnictví z HRDP

ing František Smítal / KIS Pardubice

Informace pro žadatele na opatření Lesnictví z HRDP. Zdroj: SZIF

15/05/06

Formuláře potřebné k žádosti o příspěvky na hospodaření v lesích

Středočeský kraj

V přiložených dokumentech Vám předkládáme k využití formuláře, přílohy k formulářům i podmínky přiznání příspěvku na hospodaření v lesích.

V příloze dále předkládáme program s volnou licencí ke stažení na vytvoření žádosti a zaslání elektronickou poštou. Zaslání žádosti a dat elektronickou poštou nenahrazuje podání v písemné podobě a je nutné žádost podat i v písemné podobě.

05/05/06

Sdělení pro žadatele o příspěvek na hospodaření v lesích

MZe ČR

Je třeba se obrátit na krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází předmětný lesní majetek. Vysvětlení pojmů a odkazy.
Viz také článek „Závazná pravidla pro finanční podpory hospodaření v lesích v r. 2006“ v tématu „Zemědělství“ – „Lesnictví, myslivost a rybářství“ na stránce KIS Středočeský

Zařazeno v Novinky a akce