KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

LESNICTVÍ

články a odkazy

Témata

Novinky a akce
05/05/06

Sdělení pro žadatele o příspěvek na hospodaření v lesích

MZe ČR

Je třeba se obrátit na krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází předmětný lesní majetek. Vysvětlení pojmů a odkazy.
Viz také článek „Závazná pravidla pro finanční podpory hospodaření v lesích v r. 2006“ v tématu „Zemědělství“ – „Lesnictví, myslivost a rybářství“ na stránce KIS Středočeský

Zařazeno v Novinky a akce

18/04/06

Tetřev 2006 – dodávka 34 ks živých kuřat Tetřeva hlušce

ing Klára Čámská

Veřejná zakázka s dobou plnění III. a IV. čtvrtletí r. 2006

Zařazeno v Novinky a akce

Závazná pravidla pro finanční podpory hospodaření v lesích v r. 2006

ing Klára Čámská

Příloha č.10 k zákonu č. 543/2005 Sb.

04/07/05

SDĚLENÍ pro ŽADATELE

MZe ČR

V případě, že vlastník lesa, resp. nájemce lesa, chce požádat o příspěvek na hospodaření v lesích, je třeba, aby se obrátil na krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází předmětný lesní majetek.

Zařazeno v Novinky a akce

Příspěvky na myslivecké hospodaření

Středočeský kraj

Stát podporuje nejen zemědělskou výrobu, ale i myslivost a s ní spojené činnosti.

Zařazeno v Novinky a akce

27/06/05

Metodika

MZe ČR

Metodika k provádění opatření „Zalesňování zemědělské půdy a založení porostů rychle rostoucích dřevin“

Zařazeno v Novinky a akce