KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

LESNICTVÍ

články a odkazy

Témata

Novinky a akce
09/11/17

Ministr zemědělství Jurečka: S africkým morem prasat úspěšně bojujeme, naše postupy jsme představili dalším státům

Dvě desítky zahraničních delegací se dnes sešly na mezinárodní konferenci k africkému moru prasat (AMP) na Ministerstvu zemědělství v Praze. Akce se zúčastnil také komisař Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis. Česká republika je jedinou zemí, kde se i po čtyřech měsících od vypuknutí nákazy daří držet situaci pod kontrolou a nemoc se nešíří na větší území, ani do domácích chovů.

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce

04/11/17

Přehled zemědělských a lesnických škol a oborů

ÚZEI ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství vytvořili publikaci s názvem „Vzdělání v zemědělství, vzdělání s budoucností.“ Publikace obsahuje přehled zemědělských a lesnických škol a oborů rozčleněných podle krajů

15/02/16

Problematika soustavy NATURA 2000 v lesích – seminář

Soustava Natura 2000 vychází ze směrnice o  stanovištích a ze směrnice o ochraně volně žijících ptáků, které jsou v právu EU od roku 1992.  Představuje největší soustavu chráněných území  na světe co do počtu lokalit. V reálném životě představuje v mnoha ohledech zásah nebo potřebu změny v přístupu obhospodařování pozemků, včetně těch lesních. Vlastníci lesů […]

21/01/16

Registrace na školení žadatelů a lesních odborných hospodářů pro lesnická opatření PRV

  V Praze dne 20. ledna 2016 Vážení žadatelé a lesní odborní hospodáři, rádi bychom všem připomněli, že registraci na školení pro lesnická opatření v rámci Programu rozvoje venkova je možné provést pouze do pátku Školení proběhne ve dvou termínech: •Dne Zájemci o školení se musí přihlásit nejpozději do 22. 1. 2016 „Přihlaste se emailem […]

22/07/14

Lesy ČR v CHKO Křivoklátsko: druhová rozmanitost lesů se postupně dále zvyšuje

Lesy České republiky, s. p., jako správce státních lesů na území CHKO Křivoklátsko ve Středočeském kraji úspěšně zrealizovaly projekt nazvaný „Změna druhové skladby modřínových monokultur na Lesní správě Křivoklát“. Lesy ČR tak průběžně v tomto bezesporu velice cenném přírodou a člověkem spoluutvářeném  území pokračují v dlouhodobém trendu postupné přeměny a obnovy lesních porostů s nízkou věkovou a druhovou […]

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce

11/07/14

Společenstvo státních podniků spravujících lesy ve vlastnictví státu nově členem Lesnicko-dřevařské komory ČR

(9. 7. 2014) Společenstvo státních podniků spravujících lesy ve vlastnictví státu (SPLVS), jehož členy jsou Vojenské lesy a statky ČR, s.p., (VLS) a Lesy České republiky, s.p., (LČR), bylo nově přijato mezi členy Lesnicko–dřevařské komory ČR (LDK), organizace vzniklé na konci roku 2013. Rozhodla o tom 2. valná hromada LDK. SPLVS si od členství v LDK […]

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce