KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

LESNICTVÍ

články a odkazy

Témata

Novinky a akce
16/04/18

Neprojektová lesnická opatření – 9. dubna zahájen příjem žádostí 2018. Podpora příjmu nově na vybraných pobočkách SZIF.

od 9. dubna je možné podávat žádosti o dotaci a žádostí o (změnu) zařazení na rok 2018 na níže uvedená opatření:

Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů
 Zachování porostního typu hospodářského souboru (ZPTHS)
 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin (Genofond)
Natura 2000 v lesích (závazky uzavřené 2008 – 2013)
Lesnicko-environmentální opatření (závazky uzavřené 2009 – 2013)

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce

09/11/17

Ministr zemědělství Jurečka: S africkým morem prasat úspěšně bojujeme, naše postupy jsme představili dalším státům

Dvě desítky zahraničních delegací se dnes sešly na mezinárodní konferenci k africkému moru prasat (AMP) na Ministerstvu zemědělství v Praze. Akce se zúčastnil také komisař Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis. Česká republika je jedinou zemí, kde se i po čtyřech měsících od vypuknutí nákazy daří držet situaci pod kontrolou a nemoc se nešíří na větší území, ani do domácích chovů.

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce

04/11/17

Přehled zemědělských a lesnických škol a oborů

ÚZEI ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství vytvořili publikaci s názvem „Vzdělání v zemědělství, vzdělání s budoucností.“ Publikace obsahuje přehled zemědělských a lesnických škol a oborů rozčleněných podle krajů

15/02/16

Problematika soustavy NATURA 2000 v lesích – seminář

Soustava Natura 2000 vychází ze směrnice o  stanovištích a ze směrnice o ochraně volně žijících ptáků, které jsou v právu EU od roku 1992.  Představuje největší soustavu chráněných území  na světe co do počtu lokalit. V reálném životě představuje v mnoha ohledech zásah nebo potřebu změny v přístupu obhospodařování pozemků, včetně těch lesních. Vlastníci lesů […]

21/01/16

Registrace na školení žadatelů a lesních odborných hospodářů pro lesnická opatření PRV

  V Praze dne 20. ledna 2016 Vážení žadatelé a lesní odborní hospodáři, rádi bychom všem připomněli, že registraci na školení pro lesnická opatření v rámci Programu rozvoje venkova je možné provést pouze do pátku Školení proběhne ve dvou termínech: •Dne Zájemci o školení se musí přihlásit nejpozději do 22. 1. 2016 „Přihlaste se emailem […]