KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

LESNICTVÍ

články a odkazy

Témata

Novinky a akce
15/02/16

Problematika soustavy NATURA 2000 v lesích – seminář

Soustava Natura 2000 vychází ze směrnice o  stanovištích a ze směrnice o ochraně volně žijících ptáků, které jsou v právu EU od roku 1992.  Představuje největší soustavu chráněných území  na světe co do počtu lokalit. V reálném životě představuje v mnoha ohledech zásah nebo potřebu změny v přístupu obhospodařování pozemků, včetně těch lesních. Vlastníci lesů […]

21/01/16

Registrace na školení žadatelů a lesních odborných hospodářů pro lesnická opatření PRV

  V Praze dne 20. ledna 2016 Vážení žadatelé a lesní odborní hospodáři, rádi bychom všem připomněli, že registraci na školení pro lesnická opatření v rámci Programu rozvoje venkova je možné provést pouze do pátku Školení proběhne ve dvou termínech: •Dne Zájemci o školení se musí přihlásit nejpozději do 22. 1. 2016 „Přihlaste se emailem […]

22/07/14

Lesy ČR v CHKO Křivoklátsko: druhová rozmanitost lesů se postupně dále zvyšuje

Lesy České republiky, s. p., jako správce státních lesů na území CHKO Křivoklátsko ve Středočeském kraji úspěšně zrealizovaly projekt nazvaný „Změna druhové skladby modřínových monokultur na Lesní správě Křivoklát“. Lesy ČR tak průběžně v tomto bezesporu velice cenném přírodou a člověkem spoluutvářeném  území pokračují v dlouhodobém trendu postupné přeměny a obnovy lesních porostů s nízkou věkovou a druhovou […]

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce

11/07/14

Společenstvo státních podniků spravujících lesy ve vlastnictví státu nově členem Lesnicko-dřevařské komory ČR

(9. 7. 2014) Společenstvo státních podniků spravujících lesy ve vlastnictví státu (SPLVS), jehož členy jsou Vojenské lesy a statky ČR, s.p., (VLS) a Lesy České republiky, s.p., (LČR), bylo nově přijato mezi členy Lesnicko–dřevařské komory ČR (LDK), organizace vzniklé na konci roku 2013. Rozhodla o tom 2. valná hromada LDK. SPLVS si od členství v LDK […]

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce

26/06/14

Nový šéf Lesů ČR Daniel Szórád ušetřil za dva měsíce ve funkci 40 procent na externích právních službách

  25.6.2014 Tisková zpráva – Nový ředitel Lesů ČR Daniel Szórád dohodl snížení cen za externí právní služby, zrušil veřejnou zakázku na dodávku osobních automobilů za více než 25 milionů korun a nechal prozkoumat všechna probíhající a připravovaná výběrová řízení. Podnik přijal v otevřeném výběrovém řízení čtyři nové úsekové ředitele. Ve spolupráci s Úřadem práce […]

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce

24/06/14

Informace pro vlastníky a uživatele lesů

  24.6.2014 Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství upozorňuje vlastníky a uživatele lesů na změnu související s leteckou hasičskou službou. Ministerstvo zemědělství v uplynulých letech zajišťovalo spolu s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru a státním podnikem Lesy ČR ochranu lesů před požáry, a to prostřednictvím tzv. letecké hasičské služby. Ze strany státu šlo o službu vlastníkům lesů, která […]

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce

Novela zákona o zbraních má přispět k bezpečnosti nočního lovu

  24.6.2014 Tisková zpráva – Přispět k bezpečnosti nočního lovu a ke snížení stavu zejména těch druhů zvěře, které působí škody v zemědělství a lesním hospodářství, má novela zákona o zbraních. Právní úprava, která je účinná od 1. července 2014, stanoví například podmínky, za kterých je možné zakoupit noktovizory určené pro lov zvěře v noci. […]

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce

29/04/14

Vyjádření MZe, MV a PČR k využití noktovizorů

Ing. Aneta Nosková / KIS Vysočina

Zdroj: myslivost.cz

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce

19/04/14

Vzorové stanovy mysliveckého sdružení podle nového Občanského zákoníku

Ing. Aneta Nosková / KIS Vysočina

Vypracováno JUDr. Ing. Vladimírem Čechurou. Zdroj: myslivost.cz

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce