KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

LESNICTVÍ

články a odkazy

Témata

Novinky a akce
22/07/14

Lesy ČR v CHKO Křivoklátsko: druhová rozmanitost lesů se postupně dále zvyšuje

Lesy České republiky, s. p., jako správce státních lesů na území CHKO Křivoklátsko ve Středočeském kraji úspěšně zrealizovaly projekt nazvaný „Změna druhové skladby modřínových monokultur na Lesní správě Křivoklát“. Lesy ČR tak průběžně v tomto bezesporu velice cenném přírodou a člověkem spoluutvářeném  území pokračují v dlouhodobém trendu postupné přeměny a obnovy lesních porostů s nízkou věkovou a druhovou […]

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce

11/07/14

Společenstvo státních podniků spravujících lesy ve vlastnictví státu nově členem Lesnicko-dřevařské komory ČR

(9. 7. 2014) Společenstvo státních podniků spravujících lesy ve vlastnictví státu (SPLVS), jehož členy jsou Vojenské lesy a statky ČR, s.p., (VLS) a Lesy České republiky, s.p., (LČR), bylo nově přijato mezi členy Lesnicko–dřevařské komory ČR (LDK), organizace vzniklé na konci roku 2013. Rozhodla o tom 2. valná hromada LDK. SPLVS si od členství v LDK […]

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce

26/06/14

Nový šéf Lesů ČR Daniel Szórád ušetřil za dva měsíce ve funkci 40 procent na externích právních službách

  25.6.2014 Tisková zpráva – Nový ředitel Lesů ČR Daniel Szórád dohodl snížení cen za externí právní služby, zrušil veřejnou zakázku na dodávku osobních automobilů za více než 25 milionů korun a nechal prozkoumat všechna probíhající a připravovaná výběrová řízení. Podnik přijal v otevřeném výběrovém řízení čtyři nové úsekové ředitele. Ve spolupráci s Úřadem práce […]

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce

24/06/14

Informace pro vlastníky a uživatele lesů

  24.6.2014 Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství upozorňuje vlastníky a uživatele lesů na změnu související s leteckou hasičskou službou. Ministerstvo zemědělství v uplynulých letech zajišťovalo spolu s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru a státním podnikem Lesy ČR ochranu lesů před požáry, a to prostřednictvím tzv. letecké hasičské služby. Ze strany státu šlo o službu vlastníkům lesů, která […]

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce

Novela zákona o zbraních má přispět k bezpečnosti nočního lovu

  24.6.2014 Tisková zpráva – Přispět k bezpečnosti nočního lovu a ke snížení stavu zejména těch druhů zvěře, které působí škody v zemědělství a lesním hospodářství, má novela zákona o zbraních. Právní úprava, která je účinná od 1. července 2014, stanoví například podmínky, za kterých je možné zakoupit noktovizory určené pro lov zvěře v noci. […]

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce

29/04/14

Vyjádření MZe, MV a PČR k využití noktovizorů

Ing. Aneta Nosková / KIS Vysočina

Zdroj: myslivost.cz

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce

19/04/14

Vzorové stanovy mysliveckého sdružení podle nového Občanského zákoníku

Ing. Aneta Nosková / KIS Vysočina

Vypracováno JUDr. Ing. Vladimírem Čechurou. Zdroj: myslivost.cz

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce

26/03/14

Informace pro žadatele na opatření Lesnictví – Zalesňování zemědělské půdy

  ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V sekci zaměřené na opatření Zalesňování zemědělské půdy byly umístěny formuláře pro dotaci na péči a náhradu EAFRD (zalesnění od roku 2007 do roku 2013 včetně) a formuláře pro dotaci na náhradu HRDP (zařazení od roku 2004 do roku 2006 včetně) pro kalendářní rok 2014. Formuláře na péči a náhradu 2014 […]

25/02/14

Z jednání Dozorčí rady Lesů ČR, s.p.

  rekordních 8,8 miliard korun odvedly Lesy ČR státu v roce 2013 Hradec Králové, 20. února 2014 –Dozorčí rada (DR) státního podniku Lesy České republiky na pravidelném zasedání projednala několik důležitých bodů.   Zabývala se předběžnými výsledky hospodaření Lesů ČR za rok 2013, dosud neauditovaný HV podniku se pohybuje na úrovni 5,1 miliardy korun. „Dosažený výsledek […]

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce

10/02/14

Zásluhou Lesů ČR odstraněny následky povodní u Prostřední Bečvy na vodním toku Kněhyně

  Hradec Králové, 10. února 2014 – Následky povodní z let 2009 a 2010 na vodním toku Kněhyně u obce Prostřední Bečva na Vsetínsku ve Zlínském kraji jsou díky úsilí státního podniku Lesy České republiky minulostí. Lesy ČR v místě nedávno dokončily důležité rekonstrukční práce za více než 24 milionů korun. Opravy probíhaly ve více než tří […]

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce