KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Novinky

Novinky a akce

19/05/06

ZÁKLADY BIOPLYNOVÉ TECHNIKY

Ing. Zdeněk Celta / Obnovitelné zdroje energie

Bioplyn není žádným novodobým vynálezem, nýbrž je tak starý jako život na naší planetě. Nový život přece může vzniknout jen tehdy, když starý zanikne – to je princip platný v celé přírodě.

Zařazeno v Novinky

Pro koho připadá bioplynová stanice v úvahu?

Ing. Zdeněk Celta / Obnovitelné zdroje energie

Pro koho připadá bioplynová stanice v úvahu?

Zařazeno v Novinky

26/04/06

Projekty zaměřené na obnovitelné zdroje energie

Ing. Radmila Dytrtová CSc. / Obnovitelné zdroje energie

uskutečněné v soutěži „Cena zdraví a bezpečného životního prostředí“

Zařazeno v Novinky

07/04/06

Metodické zásady pro pěstování konopí setého.

Marie Široká / Konopářský svaz

Metodické zásady pro pěstování konopí setého.
AGRITEC,výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.

Zařazeno v Novinky

05/04/06

Kotelny na biomasu pro obce a města

Ing. Vlasta Holasová / Obnovitelné zdroje energie

Využití produkce energetických plodin

Zařazeno v Novinky

31/03/06

Alternativy hospodaření a obnovitelné zdroje energie

Vysvětlení pojmů, situace ve Středočeském kraji, ekonomika alternativních programů.

Zařazeno v Novinky

15/03/06

ROSTLINNÝ OLEJ JAKO BIOPALIVO

Ing. Michal Bratršovský / KIS Vysočina

seminář nejenom pro zemědělce o využití
čistých i recyklovaných rostlinných olejů
v motorech na naftu

Zařazeno v Novinky