KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Novinky

Novinky a akce

08/06/06

Příběhy větrných mlýnů – I

Ing. Zdeněk Celta / Obnovitelné zdroje energie

Mezi památky technického charakteru patří také objekty větrných mlýnů.

Zařazeno v Novinky

Příběhy větrných mlýnů – II

Ing. Zdeněk Celta / Obnovitelné zdroje energie

V dalším díle seriálu „Příběhy větrných mlýnů II“, který navazuje na „Příběhy větrných mlýnů I“, Vás opět seznámíme s významnými větrnými mlýny na území a případnými možnostmi jejich záchrany.

Zařazeno v Novinky

Jak využít bioplyn?

Ing. Zdeněk Celta / Obnovitelné zdroje energie

V této kapitole prezentujeme 3 základní možnosti energetického využití BP tak, jak je běžné v projektech BPS napříč EU. Je zde prezenzováno také ekonomické zhodnocení BP při těchto způsobech jeho využití a ve vztahu k aktuálním podmínkách v ČR.

Zařazeno v Novinky

Jak využít přebytky tepla ?

Ing. Zdeněk Celta / Obnovitelné zdroje energie

Součástí řešení BPS je využití tepla, které vzniká při výrobě elektřiny.

Zařazeno v Novinky

Jak využít fermentační zbytek ?

Ing. Zdeněk Celta / Obnovitelné zdroje energie

Biomasa po proběhnutí anaerobní fermentace (tzv. fermentační zbytek nebo fermentát) je běžně využíván jako organické hnojivo nebo pro výrobu certifikovaných organo-minerálních hnojiv.

Zařazeno v Novinky

29/05/06

UPOZORNENI PRO PESTITELE KONOPÍ SETÉHO – OHLAŠOVACÍ POVINNOST DLE § 29 ZÁKONA č. 167/1998 Sb.

Marie Široká / Konopářský svaz

Informace Celní správy ČR pro osoby pěstující mák setý nebo konopí !
Ohlašovací povinnost osobě pěstující mák setý nebo konopí na ploše větší, než 100 metrů čtverečných ukládá § 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zařazeno v Novinky

25/05/06

Obnovitelné zdroje energie: publikace Evropské komise

Ing. Alexandra Kvasničková / Agronavigátor

Nejlepší praktické příklady projektů zaměřených na obnovitelné zdroje energie. Využití biomasy.

Zařazeno v Novinky

24/05/06

Evropská technologická platforma pro biopaliva

Ing. Alexandra Kvasničková / Agronavigátor

Zahajovací konference se uskuteční 8. června 2006 v Bruselu (Belgie). Biopaliva–vize do roku 2030 a dále.

Zařazeno v Novinky

23/05/06

Auto na řepkový olej má standardní jizdní kvality

Marie Široká / Konopářský svaz

Potvrdil to srovnávací test na Polygonu v Mostě. Rostlinný olej je levnějším a ekologičtějším palivem

Zařazeno v Novinky

Evropská základna pro pelety

Ing. Alexandra Kvasničková / Agronavigátor

Zřízení European Pellet Centre a jeho aktivity. Obchodní, ekonomické aj. informace o peletách. Kontakty.

Zařazeno v Novinky