KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Prezentace ze seminářů k nitrátové směrnici

prezentace Ing. Klíra

13/03/20

Prezentace ze semináře Nitrátová směrnice č.3

3 ze 3 prezentací ze semináře Nitrátová směrnice ve Vlašimi 12.3.2020 s Ing. Klírem

Prezentace ze semináře Netrátová směrnice č. 2

2 ze 3 prezentací ze semináře Nitrátová směrnice ve Vlašimi 12.3.2020 s Ing. Klíremprezentací k Nitrátové směrnici – seminář ve Vlašimi 12.3.2020

Prezentace ze semináře Nitrátová směrnice č. 1

1 ze 3 prezentací ze semináře Nitrátová směrnice ve Vlašimi 12.3.2020 s Ing. Klírem

06/11/19

Nitrátová směrnice (podzim 2019)

4) Nitrátová směrnice. Prezentace ze semináře s Ing. Klírem, dne 5.11.2019 Příbram, 12.11.2019 Vlašim

Hnojivé látky (Seminář Nitrátová směrnice podzim 2019)

3) Hnojivé látky. Prezentace ze semináře k nitrátové směrnici 5.11.2019 Příbram, 12.11.2019 Vlašim

Dotace 2020 (prezentace Nitrátová směrnice podzim 2019)

2) Dotace. Prezentace ze semináře Nitrátová směrnice 5.11.2019 Příbram, 12.11.2019 Vlašim

Bilance (Prezentace ze semináře Nitrátová směrnice)

1) Bilance: Prezentace ze seminářů k nitrátové směrnici 5.11.2019 Příbram, 12.11.2019 Vlašim, Ing. Jan Klír