KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Bezpečnost potravin

Zajištění bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin

11/11/19

Hrozny révy vinné bílé bezpeckové

V hroznech byl téměř čtyřnásobně překročen maximální limit reziduí pesticidu cyflufenamidu.

Použitý fritovací olej

Kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce bylo zjištěno: Vzorek byl odebrán z fritézy. Olej vykazoval známky tepelného rozkladu – chuť a vůně oleje byly hořké, palčivé, typické pro přepálený olej, byl patrný modrošedý kouř. V oleji byl zjištěn mírný výskyt přepálených částic.

09/11/19