KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Bezpečnost potravin

Zajištění bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin

03/10/05

Role SZPI při kontrole bezpečnosti potravin

ing František Smítal / KIS Pardubice

Přehled o statutu a činnostech Státní zemědělské a potravinářské inspekce a o způsobu provádění dozoru nad potravinami. Zdroj: www.agronavigator.cz, 3.10.2005

Zařazeno v Bezpečnost potravin