KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Bezpečnost potravin

Zajištění bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin

14/10/06

IPFSAPH: nový portál FAO

Ing. Alexandra Kvasničková / Agronavigátor

Mezinárodní portál pro bezpečnost potravin, zdraví živočichů a rostlin.

Zařazeno v Bezpečnost potravin

08/06/06

Geneticky modifikované organismy v potravinářství a průmyslu

Ing. Alexandra Kvasničková / Agronavigátor

Krátký seminář (ca 2 hodiny) se uskuteční na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze dne 14. června 2006.

22/05/06

Označování potravin

MZe ČR

Označování potravin patří mezi nejsložitější oblasti v rámci potravinového práva v Evropské unii.

Zařazeno v Bezpečnost potravin

03/10/05

Role SZPI při kontrole bezpečnosti potravin

ing František Smítal / KIS Pardubice

Přehled o statutu a činnostech Státní zemědělské a potravinářské inspekce a o způsobu provádění dozoru nad potravinami. Zdroj: www.agronavigator.cz, 3.10.2005

Zařazeno v Bezpečnost potravin