KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Společná zemědělská politika

Ministerstvo zemědělství vydalo sérii článků, ve kterých představuje novou Společnou zemědělskou politiku EU pro období 2015 až 2020.

19/06/20

Ministři zemědělství V4+ k nové Společné zemědělské politice: Je potřeba zohlednit různé podmínky v jednotlivých členských státech

Společným prohlášením k reformě Společné zemědělské politiky (SZP) s důrazem na potřebu realistického nastavení cílů v rámci Evropské zelené dohody a doprovodných strategií vyvrcholilo dnešní videokonferenční jednání ministrů zemědělství rozšířeného formátu Visegrádské skupiny (V4+). Její účastníci mj. zdůraznili potřebu zohlednění různých podmínek v jednotlivých členských státech a potřebu vyhodnotit dopady navrhovaných cílů. Poslední jednání V4+ za předsednictví České republiky ministři věnovali především budoucí podobě SZP, ochraně spotřebitele a nekalým praktikám. Vyměnili si také informace o aktuální situaci v oblasti sucha a kůrovcové kalamity.

02/04/15

Opatření Ekologické zemědělství

Opatření Agroenvironmentálně – klimatická (AEKO)

Metodika pro auditory – aktivní zemědělec

Platba pro oblasti s přírodními podmínkami nebo jinými zvláštními omezeními (LFA) a NATURA 2000 na z.p.

Formulář Stanovení celkových a zemědělských příjmů nebo výnosů pro účely prokázání statutu aktivního zemědělce

Zemědělský podnikatel, aktivní zemědělec

Podmínky podmíněnosti pro nové období SZP platné od 1.1.2015

Platba pro mladé zemědělce