KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Společná zemědělská politika

Ministerstvo zemědělství vydalo sérii článků, ve kterých představuje novou Společnou zemědělskou politiku EU pro období 2015 až 2020.

19/06/20

Ministři zemědělství V4+ k nové Společné zemědělské politice: Je potřeba zohlednit různé podmínky v jednotlivých členských státech

Společným prohlášením k reformě Společné zemědělské politiky (SZP) s důrazem na potřebu realistického nastavení cílů v rámci Evropské zelené dohody a doprovodných strategií vyvrcholilo dnešní videokonferenční jednání ministrů zemědělství rozšířeného formátu Visegrádské skupiny (V4+). Její účastníci mj. zdůraznili potřebu zohlednění různých podmínek v jednotlivých členských státech a potřebu vyhodnotit dopady navrhovaných cílů. Poslední jednání V4+ za předsednictví České republiky ministři věnovali především budoucí podobě SZP, ochraně spotřebitele a nekalým praktikám. Vyměnili si také informace o aktuální situaci v oblasti sucha a kůrovcové kalamity.

02/04/15

Platba pro oblasti s přírodními podmínkami nebo jinými zvláštními omezeními (LFA) a NATURA 2000 na z.p.

Formulář Stanovení celkových a zemědělských příjmů nebo výnosů pro účely prokázání statutu aktivního zemědělce

Zemědělský podnikatel, aktivní zemědělec

Podmínky podmíněnosti pro nové období SZP platné od 1.1.2015

Platba pro mladé zemědělce

Opatření Dobré životní podmínky zvířat

Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS)

Opatření Ekologické zemědělství